czwartek, 8 grudnia 2016

Nadchodzące sprawdziany


19 i 20 grudnia odbędzie się duży sprawdzian z pierwszej części ćwiczeń z edukacji polonistyczno – przyrodniczej i edukacji matematycznej.

Zagadnienia na 19.12, edukacja polonistyczno – przyrodnicza:

a) Czytanie tekstu ze zrozumieniem
b) Rodzaje zdań: oznajmujące, pytające, wykrzyknikowe
c) Czasowniki: odmiana, czasy
d) Rzeczowniki
e) Przymiotniki, w tym stopniowanie
f) Pisownia ‘nie” z poznanymi częściami mowy
g) Pisownia wyrazów z wielkiej litery, wyrazy z ó, u, rz, ż
h) Tworzenie krótkiego opisu
i) Rodzaje roślin
j) Zmysły
k) Grzyby jadalne i trujące
l) Żywioły
m) Kontynenty
n) Wykorzystanie węgla

Zagadnienia na 20.12, edukacja matematyczna:

a) Dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie do 100
b) Nazywanie elementów działań matematycznych
c) Rozwiązywanie zadań z treścią związanych z obliczeniami pieniężnymi, zegarowymi, kalendarzowymi, zadania związane z odległością.
d) Rysowanie prostokątów
e) Mierzenie odcinków, symetria

Na sprawdzian potrzebna będzie linijka!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz