niedziela, 5 marca 2017

To umiem! Sprawdzian wiadomości

14 i 15 marca odbędzie się sprawdzian wiadomości z edukacji matematycznej, przyrodniczej i polonistycznejZagadnienia edukacja polonistyczna
1)      Czytanie ze zrozumieniem
2)      Części mowy: czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek
3)      Budowanie zdań pojedynczych i złożonych
4)      Stopniowanie przymiotników i przysłówków
5)      Wyrazy z trudnościami ortograficznymi: h, ch, ż, rz, u, ó, pisownia z nie, spółgłoski miękkie
6)      Pisanie zaproszenia, listu

Zagadnienia edukacja przyrodnicza
1)      Pory roku, daty ich rozpoczęcia
2)      Ruch obiegowy i obrotowy Ziemi
3)      Jak zwierzęta spędzają zimę?
4)      Jak należy dbać o kręgosłup?
5)      Zwierzęta żyjące w Afryce

Zagadnienia edukacja matematyczna:
1)      Tabliczka mnożenia i dzielenie w zakresie 100
2)      Dodawanie i odejmowanie do 100
3)      Cyfra setek, dziesiątek, jedności, pojęcie liczby i cyfry
4)      Nazywanie wyników działań
5)      Mierzenie długości boków poznanych figur, obliczanie obwodów
6)      Rysowanie figur geometrycznych
7)      Rozwiązywanie zadań związanych z obliczeniami kalendarzowymi, zegarowymi, pieniężnymi

Proszę, aby wszyscy mieli linijki!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz